• TEL: 793007642
  • e-mail: biuro@kuchniemhm.pl
  • 54-680 Wrocław Google Maps
  • Ul. Ołowiana 7
  • Woj. Dolnośląskie
  • Złotoryja - dojazd do klienta
baner

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ZBIERANIA, PRZETWARZANIA, PRZECHOWYWANIA ORAZ UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator Państwa danych osobowych
Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest firma MHM MEBLE KUCHENNE M. HAJDUN z siedzibą we Wrocławiu (53-680), przy ul. Braniborskiej 14  właściciel internetowej platformy dostępnej pod adresem: www.kuchniemhm.pl

Dane kontaktowe dotyczące informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych
Proszę pisać do nas na adres: biuro@kuchniemhm.pl lub drogą pocztową na adres:MHM Meble Kuchenne ul. Macieja Rataja 15 Kozów, 59 – 500 Złotoryja

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez MHM MEBLE KUCHENNE
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania umowy sprzedaży zawartej z Państwem w tym do:
– realizacji umów sprzedaży.
– obsługi reklamacji zawartych umów sprzedaży, gdy złożą Państwo taką reklamację
– obsługi zgłoszeń i zapytań skierowanych do nas (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej)
– kontaktowania się z Państwem w celach związanych z zawartą umową sprzedaży

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy MHM MEBLE KUCHENNE którym jest:
– kontaktowanie się z Państwem w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji w szczególności i za Państwa zgodą wyrażoną w formie elektronicznej lub pisemnej.
– wsparcie dla procesu kredytowego
– obsługa Państwa zapytań kierowanych przez formularz kontaktowy w sytuacji gdy nie są one związane wprost z zawartą umową
– windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych
– prowadzenie analiz statystycznych
– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazanie że spełnione zostały przez nas obowiązki wynikające z przepisów prawa).

W przypadku otrzymania Państwa zgody i na jej podstawie będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w celu:
– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www
– organizacji konkursów i akcji promocyjnych w których mogą Państwo dobrowolnie wziąć udział
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Państwo wyrazili. Dane uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Konieczność podawania danych osobowych i związane z nimi prawa
Aby zawrzeć i wykonać umowę wymagamy podania danych osobowych takich jak:
Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, telefon kontaktowy, adres e-mail.

Do wsparcia udzielenia kredytu może być konieczne podanie danych takich jak:
nr PESEL, nazwa i numer dokumentu tożsamości z datą jego ważności oraz organem wydającym, miejsce zatrudnienia, deklarowany dochód
Podanie tych danych jest konieczne, jeżeli z jakiegoś powodu nie będą Państwo chcieli podać powyższych danych niemożliwe będzie zawarcie umowy sprzedaży (lub wsparcie w udzieleniu kredytu).

Po za tymi przypadkami podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych tj. prawo dostępu, sprostowania i usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania profilowaniu a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z wszelkich uprawnień mogą Państwo korzystać jeśli prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie nie są nadrzędne wobec podstawy Państwa uprawnień.
Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Państwa danych do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane dla potrzeb realizacji umowy sprzedaży podwykonawcom realizującym elementy umowy jak np. firmy spedycyjne, serwisy techniczne, firmy wspierające proces sprzedaży – zapewniające usługi płatnicze, kredytowe czy ubezpieczeniowe. W związku z realizacją obowiązków prawnych Państwa dane mogą być przekazywane do zewnętrznego biura rachunkowo-podatkowego oraz organów publicznych w zakresie przysługujących im uprawnień.

Czas przechowywania Państwa danych osobowych.
Przechowujemy Państwa dane przez czas obowiązywania lub realizacji umowy sprzedaży zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
– wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom
– statystycznych i archiwizacyjnych (maksymalnie przez okres 8 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy sprzedaży).

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych otrzymane od Państwa na zasadzie dobrowolności do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy je przechowywać przez okres w którym PROFI jest zobowiązane do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez uprawnione organy publiczne.
Jeżeli będziemy udzielali Państwu wsparcia przy uzyskaniu kredytu, okres przechowywania Państwa danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych, profilowanie.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Państwa dane osobowe nie będą profilowane.